Vill du leda på djupet?

Existentiell hållbarhet?

Inner Development Goals?
– Här finns en bra person att prata med!


Har du stagnerat i ditt ledarskap?

Förstår du värdet av existentiell hållbarhet?

Eller är du rentav bekant med Inner Development Goals?


Boka ett första 15 minuters kostnadsfritt möte genom att klicka här.


Vi ger dig förutsättningar att komma vidare i ditt ledarskap genom

att erbjuda hög närvaro, starkt fokus och aktivit lyssnande.


Detta får dig att komma i bättre kontakt med den du egentligen är,
så att du kan göra det du verkligen vill.


På så sätt hjälper vi ledare som vill gå djupare med sitt ledarskap och sin personliga utveckling.


Våra fokusområden

Tydliga strukturer


Vi har god kännedom om strukturer, och tillsammans sätter vi ljus på de strukturer som påverkar dig, och hur du bäst kan förhålla dig till dem.


Ett sätt att jobba med strukturer är att bli medveten om dem. Därefter kan de undersökas närmare för att identifiera om de hjälper – eller stjälper – verksamheten. Exempelvis kan det finnas gamla strukturer som "sitter i väggarna" och inte längre fyller någon funktion. Ett annat exempel är i samband med förändringar, där det är av yttersta vikt att förstå både vilka de befintliga och de önskade strukturerna är.Hållbart ledarskap


Vare sig du är helt ny som chef eller har flera decennieres erfarenhet, så behöver ditt ledarskap tränas för att komma till sin rätt. Ungefär som en muskel. Till skillnad från en muskel är det dock – i synnerhet för den som varit chef ett tag – lättare att falla in i vissa uppkörda hjulspår, snarare än att bibehålla den vassa egg som krävs för ett effektiv ledarskap. Det är inte lika tydligt när ledarskapet inte fungerar som när en muskel inte orkar.


Vår ledarskapsutveckling tar in hela människan. Det betyder att vi jobbar med intellektuella lösningar, emotionella processer, sociala mönster, kroppslig medvetenhet och djup närvaro. Detta är hållbart ledarskap.

Större sammanhang


Vi är alla delar av större sammanhang, på många olika plan. Detta är rentav en nödvändighet för vår överlevnad på många sätt. Samtidigt kan det vara lätt att glömma detta ibland, att stirra sig blind på "mitt område", "min kvartalsrapport" eller vad det nu kan vara.


Genom att i stället höja blicken, vidga perspektiven och ta in hur saker hör ihop, både inom den egna organisation och långt utanför densamma, kan vi skapa mycket större värden för både oss själva och andra. Detta kan handla om så enkla saker som att följa devisen "samarbeta när du kan – konkurrera om du måste"

– eller mer komplexa saker som relationerna mellan individ, organisation, samhälle och hela verkligheten.

Goda relationer


Det är lätt att falla in i att hantera relationer endast med hjälp av ord och tankar, men detta är inte optimalt. Genom att i stället låta kroppen, känslorna och skaparkraften visa vägen är det mycket annat som följer med på köpet.


Att acceptera både oss själva och andra är själva grunden för välfungerande och sunda arbetsrelationer och ledningsgrupper. Genom våra olika metoder övar vi bland annat på detta.

Kraftfull kommunikation


När vi uttrycker oss utifrån en plats av autenticitet får våra ord en helt annan kraft att påverka. Det handlar om att stå för det som är sant och som behöver sägas och att kommunicera detta. För att kunna göra det behöver vi vara beredda att vara ärliga, även när det är svårt.


Den andra sidan av kommunikation är hur saker kommuniceras. När vi talar från hjärtat uttrycker vi oss på ett sätt som inte skadar,
utan som är konstruktivt.

Har du några frågor?

Välkommen att höra av dig – vi ser fram emot att prata med dig!