Hur väl fungerar relationerna på arbetsplatsen?
Kommunikationen? Ledarskapet?
Hur tydlig är organisationen för alla involverade?
Vad är syftet med er verksamhet egentligen?

Den lyssnande filosofen är här

"[Christopher kommer att] vägleda dig till att du själv hittar den bästa lösningen."

/Aliaksei Laureshyn, Biträdande prefekt, Lunds universitet

Hjälpen är nära