Våra tjänster

Några exempel på våra tjänster…


Kommunikation

 • Personlig coaching inför presentationer
 • Feedback på/Hjälp med PowerPoint-presentationer
 • Skriva/redigera genomförandebeskrivningar till anbud
 • Redigera/korrekturläsa texter
 • Översättning till/från svenska och engelska samt från danska


Relationer

 • Samverkansledning
 • Teambuilding
 • Konflikthantering
 • Personlig coaching/vägledning/bollplank
 • Rollspelsövningar
 • Övning i att vara autentisk i relationer


Kreativitet

 • Bildkonst, måleri och visuellt skapande
 • Lekfull improvisationsteater
 • Inspirationsföreläsningar
 • Filosofiska konserter
 • Musikmeditationer
 • Frigörande dans


– Vi skräddarsyr gärna utifrån era behov!